Započela edukacija za poduzetnike početnike

Datum objave: 11.12.2018.

Samim početkom ovog tjedna, u ponedjeljak 10.12.2018. u 12:00h započela je besplatna edukacija za poduzetnike početnike u prostorijama Centra za poduzetništvo u sklopu projekta „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja - PARTNER NET II“ u okviru poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programaUčinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.967.509,56 kn, a trajanje je od 14.05.2018. do 13.11.2020. godine.

Projektom "Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja - PARTNER NET II" želi se utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata i samozapošljavanja te povećanje operativnih kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije. Ciljana skupina su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, definirani županijskom strategijom za razvoj ljudskih potencijala – dugotrajno nezaposlene osobe, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, starije osobe i mladi u socijalno nepovoljnom položaju te učenici srednjih škola.

Sudjelovanjem na edukaciji za poduzetnike početnike polaznici će dobiti nova znanja, povećati postojeća te svladati vještine koje će im biti neophodne za uspješno vođenje posla. Analizirati će sami sebe, imaju li karakteristike i vještine koje poduzetnik mora imati, razradit će detaljno svoju ideju, odabrati pravni oblik koji će registrirati, izračunati cijene svojih proizvoda, napraviti plan marketinga i prodaje, spoznati koje sve troškove mogu imati, napraviti račun dobiti i gubitka, izračunati točku pokrića i na kraju napraviti sami svoj poslovni plan. Osim navedenog, naučiti će više o financijskom poslovanju, prihodima i rashodima, kako njima upravljati, kako izdati račun, što je to fiskalizacija, kako obračunati amortizaciju i plaću te detalje o sustavu oporezivanja i PDV-u.

Fotografije

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr