Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Datum objave: 01.07.2020.

Osječko-baranjska županija otvorila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

- ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,

- kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- stručno osposobljavanje i obrazovanje,

- marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

- nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,

- kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,

- nabave računalne opreme i računalnih programa,

- licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,

- pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,

- stručnog osposobljavanja i obrazovanja,

- istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Važno je za istaknuti kako potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi i turizmu ne odobravaju se prema ovom Javnom pozivu. Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove (iznimno, potpore se dodjeljuju i za troškove PDV-a pravnim i fizičkim osobama koje nisu u sustavu PDV-a.)

DOKUMENTACIJA:

Obrazac pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava o nepostojanje dvostrukog financiranja
Skupna izjava

Za sva pitanja i informacije te za uslugu izrade prijave na Javni poziv možete nam se obratiti putem e-pošte na: info@czposijek.hr ili na broj telefona: 031 283 970.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr