OTVOREN POZIV: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Datum objave: 21.04.2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi otvoreni poziv za mikro, male i srednje poduzetnike u prerađivačkim djelatnostima.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Oprativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.04.2021 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2021 16:00:00

SVRHA OVOG POZIVA

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Oporavak gospodarstva pogođenog pandemijom bolesti Covid-19 ne podrazumijeva samo saniranje štetnih posljedica nastalih na tržištu, već i stvaranje uvjeta za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te kroz poticanje diverzifikacije i digitalizacije utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje te očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
Pozivom se stoga želi potaknuti MSP-ove:
- na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
- na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
- na prelazak na kružno gospodarstvo
Osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.
U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:
• osnivanjem nove poslovne jedinice,
• proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
• diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice
• temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

PREDMET OVOG POZIVA

Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Ukupna bespovratna sredstava: 1.140.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici
Područja: Malo i srednje poduzetništvo

SAŽETAK

Ovim će se Pozivom podržati ulaganja poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije, ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Navedeni Poziv financirati će se putem Instrumenta "Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja - REACT EU".

Sve informacije o pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj stranici eFondovi gdje je objavljen JAVNI POZIV.

Za više informacija, te ze izradu projektne prijave na ovaj natječaj možete kontaktirati konzultante Centra za poduzetništvo putem telefona na broj 031/283 970 ili putem e-pošte na adresu info@czposijek.hr

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr