Otvoren natječaj za poduzetnike "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP"

Datum objave: 05.02.2018.

Ukoliko ste mikro, mali ili srednji poduzetnik ovaj bi vas članak mogao zanimati. Naime, njime predstavljamo jedan interesantan, a trenutno otvoren natječaj. U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

Svrha ovog Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Predmet ovog Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.)

J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.)

U skladu s predstavljenom svrhom poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti i izdaci:

a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

c. Sudjelovanje na sajmovima

d. Usavršavanje

e. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

f. Uvođenje grijanja i hlađenja

g. Promidžba i vidljivost

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku je 500.000,00 HRK dok je najviši iznos 15.000.000,00 HRK. Za srednja poduzeća moguće je sufinanciranje do maksimalno 35 % prihvatljivih troškova dok za mikro i mala poduzeća potpora seže do 45 % prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju od 3. travnja 2018. dok je krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 28. prosinca 2018. godine.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u cijelosti možete pronaći i pogledati OVDJE.

Za više informacija i/ili pomoć u prijavi projektnog prijedloga slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte: info@czposijek.hr ili besplatnog telefona 0800-345-345.

Milan Peterka

Milan Peterka

Milan Peterka, univer.spec.oec (sveučilišni specijalist poduzetništva) zaposlen je na radnom mjestu Voditelja projektnih aktivnosti u Centru za poduzetništvo Osijek. Ima trogodišnje iskustvo u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija i IPA IV programa Razvoj ljudskih potencijala. Trenutno radi na provedbi dva EU projekta .

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr