Novi projekt usmjeren na zapošljivost osoba s invaliditetom

Datum objave: 22.12.2020.

Iako se 2020. godina bliži kraju, Centar za poduzetništvo i dalje ne posustaje u svojim novim podvizima! U prosincu smo započeli provedbu projekta “Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom za tržište rada”, koje sufinancira Osječko-baranjska županija.

Osobe s invaliditetom su specifična kategorija nezaposlenih osoba jer prilikom zapošljavanja u središte pozornosti dolazi njihov invaliditet, a ne mogućnosti i sposobnosti za određeno radno mjesto te njihov potencijal kao zaposlenika. Unatoč mjerama kojima se pokušava olakšati položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada te povećati njihovu zapošljivost; njihov položaj nije doživio dramatična poboljšanja. Uzrok tome je slaba vidljivost potencijala ove populacije, nedovoljna informiranost poslodavaca (i šire javnosti) o njihovim mogućnostima i sposobnostima, nedostatan uvid u prirodu njihova invaliditeta što nažalost vodi stigmatizaciji.

Tijekom provedbe projekta, Centar za poduzetništvo će uključiti najmanje 20 osoba s invaliditetom s područja Osječko-baranjske županije, kroz aktivnosti kao što su edukacije te savjetovanje i informiranje. Kako su osobe s invaliditetom teško zapošljiva kategorija nezaposlenih osoba, želimo im pružiti znanja i poboljšati vještine kojima mogu prokativno pristupiti potencijalnim poslodavcima te istima istaknuti svoja znanja, vještine i sposobnosti za određeno radno mjesto. Također ih želimo informirati o mogućnosti pokretanja vlastitog poslovanja u svrhu ekonomske neovisnosti, a samim time poticati razvoj poduzetništva.

Svrha projekta je osnaživanje ciljne skupine na području Osječko-baranjske županije s ciljem poticanja i stvaranja boljih mogućnosti njihovog zapošljavanja te boljih uvjeta za njihovu ekonomsku neovisnost i samostalnost.

Nakon isteka financijske potpore, Centar za poduzetništvo će nastaviti s pružanjem usluga savjetovanja i informiranje sudionika projekta kako bi nastavio stimulirati i osnaživati ciljnu skupinu jačajući im kompetencije te proaktivnost, a sve za svrhu ekonomske neovisnosti.

Sara Kuček

Sara Kuček

-

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr