NATJEČAJ Za upis na Program cjeloživotnog učenja - Voditelj EU projekata

Datum objave: 16.04.2021.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek
raspisuje
N A T J E Č A J
za upis na
Program cjeloživotnog učenja
VODITELJ EU PROJEKATA

Uvjeti za upis i pohađanje programa
Pravo prijave za upis imaju pristupnici koji imaju završen:

 • stručni i sveučilišni preddiplomski studij
 • stručni specijalistički diplomski studij
 • sveučilišni diplomski studij
 • sveučilišni specijalistički studij
 • predbolonjski dvogodišnji i četverogodišnji studij

Trajanje programa i ECTS bodovi
Program Voditelj EU projekata traje 110 sati. Nakon uspješno završenog programa polaznici stječu 10 ECTS te dobivaju certifikat o pohađanju i završetku programa Voditelj EU projekata u okviru cjeloživotnog učenja. Planirani početak nastave je 15. svibnja 2021. godine.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

 1. obrazac za prijavu dostupan na http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/voditelj-eu-projekata/
 2. dokaz o ispunjavanju uvjeta za upis: ovjerena preslika ili original dopunske isprave ili diplome o završenom studiju,
 3. životopis kandidata
 4. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi www.efos.unios.hr )

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se do 30.4.2021. godine na adresu:
Ekonomski fakultet u Osijeku
Prijava na Natječaj za Program Voditelj EU projekata
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek

Po završetku natječaja bit će objavljenja lista polaznika koji zadovoljavaju pravo upisa Programa.

Cijena programa iznosi 7.000,00 Kn

Iznos cijene programa polaznici moraju platiti do potpisivanja Ugovora. Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

 • odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro-račun Fakulteta, IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6, Poziv na broj odobrenja: OIB polaznika, Model: 67, Opis plaćanja: Cijena Programa Voditelj EU projekata

ili

 • na dvije rate, uplatom iznosa na žiro-račun Fakulteta, IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6, Poziv na broj odobrenja: OIB polaznika, Model: 67, Opis plaćanja: rata školarine za Program Voditelj EU projekata (školarina mora biti plaćena u cijelosti do kraja programa)

Dodatne informacije
Sve dodatne informacije o Programu Voditelj EU projekata možete pronaći na web stranici: http://www.efos.unios.hr/nastava/programi-strucnog-osposobljavanja/voditelj-eu-projekata/ ili na e-mailove: anamarija.delic@efos.hr, katica.krizanovic@efos.hr

Napomena: Program će se izvoditi ukoliko ga upiše najmanje 15 polaznika.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr