JAVNI POZIV za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19

Datum objave: 20.08.2020.

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva i to:

  • trgovačka društva,
  • obrtnici i
  • zadruge (u nastavku: poduzetnici).

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze.

Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Potpore se odobravaju poduzetnicima koji:

- imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Osječko-baranjske županije,

- u upisani u registar trgovačkog suda, odnosno obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u nastavku: HZMO) najkasnije do 29. veljače 2020. godine,

- imaju najmanje jednog, a ne više od devet zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine,

- imaju prihode/primitke u lipnju 2020. godine smanjene za 20 % i više:

1. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u lipnju 2019. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO do 1. lipnja 2019. godine,

2. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u veljači 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO od 1. lipnja 2019. do 31. siječnja 2020. godine,

3. u odnosu na prihode/primitke ostvarene u ožujku 2020. godine ako su upisani u registar trgovačkog suda ili obrtni registar i izvršili prijavu radnika u sustav osiguranika HZMO u veljači 2020. godine,

- su do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore uredno podmirili poreze, doprinose te plaće i druge obveze prema radnicima,

- ispunjavaju uvjete za odobravanje potpora male vrijednosti prema odredbama važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju te potpore te

- u vlasničkoj i/ili osnivačkoj strukturi nemaju udjele Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave te pravnih osoba čiji je vlasnik i/ili osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave.

Za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu u Proračunu Županije za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine.

Potpora po zaposlenom radniku iznosi 1.000,00 kuna.

Javni poziv i svu popratnu dokumentaciju možete pronaći na OVOJ POVEZNICI

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr