Digitalni nomadi u Hrvatskoj - viza za budućnost

Datum objave: 06.04.2021.

Svakodnevnim razvojem tehnologije javljaju se novi oblici i uvjeti poslovanja pa tako brojni pojedinci već godinama nisu primorani raditi u poslovnim prostorima, već njihov ured predstavlja bilo koju lokaciju na svijetu uz uvjet da imaju pristup dovoljno brzom i kvalitetnom Internetu. Mnogi ostavljaju uredske prostore u velikim urbanim sredinama i svoj „ured“ sele u egzotičnije ili njima ugodnije okruženje. U posljednje vrijeme, za takve osobe, koristi se pojam „digitalni nomadi“ iz razloga što nisu zbog posla vezani za jedno mjesto ili državu već mogu raditi sa mjesta koje god odaberu. Najčešće se radi o visokoobrazovnim pojedincima i stručnjacima sa vrlo specifičnim znanjima; često IT stručnjacima, no zbog tehnološkog napretka te razvoja online alata, ali i globalne pandemije COVID - 19 sve je više poslova koji se mogu obavljati na daljinu.

Uz svega nekolicinu zemalja tako i Hrvatska nastoji širom otvoriti svoja vrata digitalnim nomadima s pretpostavkom da će tijekom boravka u Hrvatskoj svoju zaradu trošiti ovdje i na taj način doprinijeti razvoju domaćeg gospodarstva.

Hrvatski sabor je krajem 2020. godine donio izmjene Zakona o strancima i Zakona o porezu na dohodak kojima će se regulirati pitanje digitalnih nomada u Republici Hrvatskoj.

Sukladno čl. 3 st. 43 Zakona o strancima digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.

Izmjenama Zakona o strancima digitalnim nomadima je omogućen privremeni boravak u Republici Hrvatskoj do godinu dana nakon čega, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka važenja odobrenog privremenog boravka mogu podnijeti zahtjev za reguliranje privremenog boravka.

Digitalni nomadi će imati povlašteni porezni tretman, sukladno čl. 9 Zakona o porezu na dohodak u kojem se navodi kako porez na dohodak ne plaća se na primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada sukladno posebnom propisu.

Navedeni zakoni izmijenjeni su na inicijativu koja proizlazi iz privatnog tj. poduzetničkog sektora, a osnovana je i udruga digitalnih nomada (Digital Nomads Association) s ciljem privlačenja digitalnih nomada u Republiku Hrvatsku kao i pomoći pri ishođenju vize.

Kao zanimljivost vezanu za tematiku digitalnih nomada, američka državljanka Melissa Paul je prva osoba koja je dobila vizu sukladno novom zakonu koji prepoznaje digitalne nomade u Republici Hrvatskoj.

-

-

Kratak opis autora teksta.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr