DANUBECHANCE2.0 – Prihvaćanje neuspjeha kao izazova i pružanje druge šanse poduzetnicima u Dunavskoj regiji

Datum objave: 28.08.2018.

01.07.2018. godine Centar za poduzetništvo započeo je s provedbom projekta pod nazivom: „DANUBECHANCE2.0 – Prihvaćanje neuspjeha kao izazova i pružanje druge šanse poduzetnicima u Dunavskoj regiji”. Projekt se provodi u partnerstvu sa 17 partnera iz 13 zemalja Dunavske regije i projektne aktivnosti će se odvijati u 3 godine trajanja projekta. U nastavku Vam donosimo osnovne informacije o projektu:

PROGRAM NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN: Poziv 2 Interreg Danube Transnational Programme

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci – od 01.07.2018. – 30.06.2021.

PRIORITET: Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija

SPECIFIČNI CILJ: Povećanje kompetencija za poslovne i društvene inovacije u poduzetništvu

SVRHA PROJEKTA: Projekt DanubeChance2.0 ima za cilj povezati sve relevantne dionike i donositelje odluka koji sudjeluju u kreiranju poduzetničke klime kao što su državne agencije, istraživački instituti i sveučilišta i da potaknu na proaktivno djelovanje poduzeća koja su trenutno u financijskim problemima, uključena u stečajne postupke ili poduzetnike koji su već bankrotirali, ali su spremni za ponovni početak. Djelujući kao pokretač promjena projekt će funkcionirati kroz tzv. quadruple-helix” partnerstvo, te kroz brojne aktivnosti i razvoj novih alata koje su predviđene u projektu pomoći poduzetnicima koji će biti uključeni u projekt. Kao konačni rezultat projekta nakon provedenih aktivnosti, u projektu bit će stvorene pretpostavke i preduvjeti za izradu: "1.Društvene strategije poduzetništva za dunavsku regiju".

PRORAČUN PROJEKTA: Ukupno: 1.822.550,00 €

ERDF doprinos: 1.241.425,00 €

IPA doprinos: 176.587,50 €

ENI doprinos: 131.155,00 €

PRORAČUN PARTNERA ERDF PP7 – Centar za poduzetništvo: Ukupno: 146.350,00 €

ERDF doprinos 85%: 124.397,50 €

Vlastito sufinanciranje 15%: 21.952,50 €

Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA, ENI).

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz sljedećih programa: (European Regional Development Fund (ERDF); European Neighbourhood Instrument (ENI); Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)).

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KONTAKT OSOBA ZA PROJEKT: Milan Peterka, communication manager – e mail contact: milan.peterka@czposijek.hr

Za sve dodatne informacije o projektu slobodno nam se obratite, a realizaciju projektnh aktivnosti možete pratiti na sljedećim linkovima:

Web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0

Facebook: https://www.facebook.com/DanubeChance2.0/

Twitter: https://twitter.com/danubechance2

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danube-chance-2-a8b01416a/

*Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost IFKA Public Benefit Non-profit Ltd. i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Fotografije

Milan Peterka

Milan Peterka

Milan Peterka, univer.spec.oec (sveučilišni specijalist poduzetništva) zaposlen je na radnom mjestu Voditelja projektnih aktivnosti u Centru za poduzetništvo Osijek. Ima trogodišnje iskustvo u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija i IPA IV programa Razvoj ljudskih potencijala. Trenutno radi na provedbi dva EU projekta .

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr