Provedba i evaluacija EU projekata

Provedba i evaluacija EU projekata

Projekti financirani sredstvima Europske unije podrazumijevaju poznavanje brojnih procedura i pravila nužnih za uspješnu provedbu projekta. Nedostatak iskustva i nedovoljno poznavanje pravila rezultira trošenjem vremena projektnog tima, dovodi do rizika neispunjavanja rezultata i ciljeva projekta te ponajviše do rizika neiskorištavanja financijskih sredstava projekta i pojave financijskih kazni. Centar za poduzetništvo uspješno je proveo više od 10 vlastitih projekata financiranih sredstvima EU, a tim konzultanata na temelju stečenog iskustva pomagao je brojnim organizacijama u provedbi projekata uspješno rješavajući brojne poteškoće i nedoumice s kojima su se klijenti susreli tijekom provedbe projekta. Ovdje se posebno ističe pomoć u planiranju i provedbi postupaka sekundarne nabave roba, radova i usluga – područje u kojemu su greške najčešće, a rizici od nepriznatih troškova i financijskih kazni najveći.

Osnovna područja pružanja pomoći u provedbi projekata su sljedeća:

  • Planiranje i početni koraci u provedbi projekta - planiranje novčanog tijeka projekta, izrada komunikacijskog plana, plana upravljanja dokumentacijom, postavljanje internih procedura, upotreba IT alata u provedbi projekta, itd.
  • Administrativno praćenje projekta - načini praćenja projektnih aktivnosti i troškova, potrebna dokumentacija, ispunjavanje izvještajne dokumentacije tijekom i nakon provedbe projekta
  • Planiranje i provedba sekundarnih nabav - izrada plana nabava, izrada natječajne dokumentacije, praćenje svih koraka natječajnog postupka i odabir ugovaratelja.

Osim navedenog Centar za poduzetništvo pruža usluge pomoći oko sastavljanja financijskih i narativnih izvještaja i evaluacije u projektima EU.

Kako je postupak izvještavanja u sklopu EU projekata složen i zahtjeva pedantnost i o tome uvelike ovisi uspješno povlačenje sredstava iz fondove EU, u sklopu svojih usluga vezanih uz provedbu projekata Centar za poduzetništvo pruža i pomoć oko sastavljanja financijskih i narativnih izvještaja. Cilj je naveden usluge osnažiti korisnike i povećati apsorpcijski kapacitet organizacija za uspješnu provedbu EU projekata.

Evaluacija EU projekata podrazumijeva kvalitativno mjerenje uspješnosti provedbe pojedinog projekta. Za razliku od revizije koja kontrolira financijsku stranu projekta ili standardnog izvještaja prema ugovornim tijelima koja su često kvantitativni iskaz rezultata, evaluacija ulazi u dubinu rada s ciljnom skupinom, analizira dobre i loše strane projekta i daje preporuke za budući razvoj i održivost projekta. Ona je također važna za prijavu budućih projekata jer sadrži iskustva i primjere dobre prakse iz prethodno provedenih projekata.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr