Izrada studija izvedivosti

Datum objave: 14.04.2015.

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju donio je brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi u kojoj se detaljno prema propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranje sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi se izrađuju na temelju izrađene projektne dokumentacije, točnije procijene troškova temeljem idejnog projekta ili troškovnika na temelju izrađenog glavnog projekta. Postoji praktična situacija kada se Studija izvedivosti radi na temelju idejnog projekta ili idejnog rješenja i procijene troškova izgradnje i nabavka opreme, a prije početka izrade glavnog projekta i dobivanja građevinske dozvole, a iz razloga kako bi dokazala ekonomsku opravdanost svakog projekta i vidjela se ekonomska dimenzija projekta, te se takva studija zove pred-studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Najveći izazov u pripremi projekata za financiranje iz strukturnih fondova predstavljaju složeni infrastrukturni projekti kod kojih je bitno pokazati opravdanost za financiranje iz EU fondova. Takvi projekti tipično uključuju izgradnju i opremanje novih objekata ili druge infrastrukture u područjima znanosti, obrazovanja, gospodarstva, turizma, prometa, vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom itd.

Za infrastrukturu financijske stope prinosa obično su niže ili čak negativne. Negativna financijska stopa prinosa ne znači nužno da se projekt ne pridržava ciljeva fondova, ona samo upozorava da projekt zahtjeva financijsku potporu EU. U takvim slučajevima poseban naglasak se daje na ekonomske stope prinosa koja tumači značajnost projekta za društvo kao cjelinu.

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu za prijavitelje projekata obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućim specijalističkim znanjima i referencama. No, i uz takvu vanjsku pomoć za nositelje projekata, nužno je dobru projektnu ideju pretočiti u kvalitetno osmišljen projekt s jasnom usmjerenošću na ostvarenje definiranih ciljeva te imati dovoljno znanja o tome što se od projekta želi, kakve inpute treba prikupiti i kako surađivati s ostalim dionicima i konzultantima u svrhu postizanja ciljanog rezultata. Na taj će način razvoj projekta i izrada studije izvodljivosti biti brža i kvalitetnija, a projekt će imati veću šansu za sufinanciranje iz EU fondova.

Preporučeni sadržaj studije izvodljivosti prema metodologiji od strane Europske komisije glasi:

Vodič za analizu troškova i koristi investicijskih projekata

Dragan Makarijevski

Dragan Makarijevski

-

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr