Razvoj i prijava EU projekata

Razvoj i prijava EU projekata

Konzultantske usluge vezane za razvoj i prijavu EU projekata

Stručni tim Centra za poduzetništvo posjeduje višegodišnje iskustvo razvoja vlastitih EU projekata, ali i projekata koji su razvijeni za brojne klijente. Pri tome je bitno naglasiti i iskustvo u provedbi više od 10 EU projekata koje uvelike pomaže prilikom definiranja realnih i dostižnih ciljeva i rezultata budućih projekata.

Prilikom razvoja projekata, klijentima se nude dva osnovna modela suradnje:

  • razvoj projekta od strane konzultantskog tima Centra za poduzetništvo
  • mentorski pristup prilikom razvoja projekta

U slučaju razvoja projekta od strane konzultantskog tima Centra za poduzetništvo, projektna ideja se oblikuje na temelju ulaznih podataka klijenta, a za ispunjavanje kompletne projektne dokumentacije zadužen je konzultantski tim Centra za poduzetništvo. Ovdje je bitan angažman klijenta prilikom početne razrade projektne ideje i dostave svih potrebnih podataka nakon čega projektni tim Centra razrađuje projekt i dostavlja ga klijentu. Bitno je za naglasiti kako se prilikom razvoja ideje posebna pažnja poklanja izvedivost i realnost napisanog projekta jer naša iskustva pokazuju kako su upravo ove dvije stavke presudne za uspješnu realizaciju napisanog.

Mentorski pristup prilikom razvoja projekta kombinira in-house edukaciju za manji tim zaposlenika organizacije te zajednički razvoj projektne ideje i ispunjavanje projektne dokumentacije od strane internog tima organizacije i konzultanta Centra za poduzetništvo. Ovakav pristup pogodan je za organizacije koje žele prijaviti projekt, a pri tome žele osposobiti interni tim za samostalan razvoj i prijavu projekata u budućnosti. Po završetku posla klijent raspolaže razvijenom projektnom idejom, napisanim projektom te educiranim internim timom koji već posjeduje i iskustvo u prijavi projekata. Ovakav pristup je puno intenzivniji i zahtjeva velik angažman korisnika kao i konzultanta, ali isto tako dugoročno daje kvalitetnije rezultate.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr