Poslovni i investicijski planovi

Poslovni i investicijski planovi

Centar za poduzetništvo Osijek pruža uslugu izrade poslovnih i investicijskih planova poduzetnicima početnicima i onima koji proširuju svoje poslovanje.

Poslovni plan

Poslovni plan prvi je korak na putu ulaska u svijet poduzetništva. Izrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodan je za podizanje kredita. No, osim poduzetnicima početnicima, poslovni plan potreban je i na godišnjoj razini u postojećem poslovanju kako bi poduzeće moglo kontinuirano pratiti razinu vitalnosti poduzentičkog poduhvata.

Poslovni plan alat je koji tjera na promišljanje o poslovanju, daje odgovor na pitanje gdje i kako pronaći informacije potrebne za vođenje poslovanja, kako osigurati razvoj poduzeća i kako ostati konkurentan.

Investicijski plan

Za razliku od poslovnog plana, investicijski plan izrađuje se ukoliko je potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta veći od 700.000 kuna.

Investicijski plan je dokument koji sadrži informacijsku osnovicu potrebnu za donošenje investicijske odluke. Metodologija izrade investicijskog plana slična je izradi poslovnog plana uz naglasak na ocjeni opravdanosti ulaganja u investicijskom planu. Da bi se smanjio rizik ostvarenja projekta investicijski plan zahtjeva detaljniju analizu troškova ulaganja i troškova poslovanja, detaljniju analizu formiranja ukupnih prihoda (primitaka) te koristi veći broj metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja. Uključuje zatim detaljniju analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku i organizacijsku, te ekonomsko-financijsku analizu kako bi pokazao da li je ulaganje sredstava u nove investicijske objekte ili rekonstrukciju opravdano i prihvatljivo.

Reference

Stručnjaci Centra za poduzetništvo Osijek u svojoj desetogodišnjoj praksi izradili su više od 800 poslovnih i investicijskih planova te na taj način pomogli brojnim poduzetnicima pri ulasku u svijet poduzetništva i pronalaženju financijskih sredstava za pokretanje poslovanja. Neke od brojnih poslovnih i investicijskih planova pronađite ovdje.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr