Usluge

Analiza troškova i koristi

Centar za poduzetništvo ima dugogodišnje iskustvo u pisanju i pripremi analiza troškova i koristi kao i studija izvodivosti i predizvodivosti bilo da se radi o ulaganjima profitnog karaktera ili neprofitnog, najčešće financiranog iz fondova EU. Analiza troškova i koristi služi nam prvenstveno kao alat uz pomoć kojega možemo lakše ocijeniti omjer uloženog i dobivenog. Uobičajena ocjena isplativosti ulaganja mjeri se kroz ostvareni profit odnosno povratom uloženih sredstava kroz...
Pročitaj više »

Provedba i evaluacija EU projekata

Projekti financirani sredstvima Europske unije podrazumijevaju poznavanje brojnih procedura i pravila nužnih za uspješnu provedbu projekta. Nedostatak iskustva i nedovoljno poznavanje pravila rezultira trošenjem vremena projektnog tima, dovodi do rizika neispunjavanja rezultata i ciljeva projekta te ponajviše do rizika neiskorištavanja financijskih sredstava projekta i pojave financijskih kazni. Centar za poduzetništvo uspješno je proveo više od 10 vlastitih projekata financiranih...
Pročitaj više »

Razvoj i prijava EU projekata

Konzultantske usluge vezane za razvoj i prijavu EU projekata Stručni tim Centra za poduzetništvo posjeduje višegodišnje iskustvo razvoja vlastitih EU projekata, ali i projekata koji su razvijeni za brojne klijente. Pri tome je bitno naglasiti i iskustvo u provedbi više od 10 EU projekata koje uvelike pomaže prilikom definiranja realnih i dostižnih ciljeva i rezultata budućih projekata. Prilikom razvoja projekata, klijentima se nude dva osnovna modela suradnje: razvoj projekta od strane...
Pročitaj više »

Izrada studija izvedivosti

Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju donio je brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima kohezijskog fonda i strukturnih fondova EU. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi u kojoj se detaljno prema propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom...
Pročitaj više »

Prijave projekata na mjere ruralnog razvoja

Nudimo vam uslugu izrade kompletne projekte prijave vaših projekata za sufinanciranje iz mjera ruralnog razvoja. Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekte poljoprivrednika osigurano je 2,3 milijarde eura javnog novca (2 milijarde eura iz proračuna EU-a i 0,3 milijardi eura nacionalnih sredstava) i ovo je prilika koju svakako ne biste trebali propustiti ako ste poduzetnici-poljoprivrednici. Programom je predviđen cijeli niz mjera koje su namijenjene...
Pročitaj više »

Stranica: 1 od 1. Rezultati: 1-5 do 5.

1

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr