S.M.A.R.T. ciljevi

Datum objave: 09.02.2016.

Želite li biti uspješni u onome što radite? Znate li točno što želite postići? Možemo li pronaći put ako uopće ne znamo kamo idemo? Ovaj članak će vam dati smjernice kako dobro postaviti ciljeve, koji će postati vaša unutarnja motivacija i prava pokretačka snaga kojom će te lakše pronaći put do uspjeha.

Jedna od metoda postavljanja ciljeva je S.M.A.R.T. metoda. Riječ smart na engleskom jeziku znači mudar, pametan, a akronim S.M.A.R.T. se sastoji od engleskih riječi: Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timely (Specifičan – Mjerljiv –Ostvariv – Relevantan – Vremenski definiran). To su ciljevi kakve želimo. Krenimo redom pojasniti svaku od etapa formuliranja ciljeva. Imajmo na umu da su sve ove karakteristike jednako važne i da naš cilj mora obuhvatiti sve kako bi bio dobro postavljen.

S

SPECIFIC (određen)- cilj treba biti precizno određen, stoga uključite sva osjetila u doživljaj cilja jer iz njega mora bit vrlo očito što želite i lako uočljivo što ne želite. Mogli bismo nadodati i SIMPLE (jednostavan)- jer što je cilj jednostavnije formuliran, to je bolji, razumljiviji i nama samima ali ga i lakše možemo komunicirati drugima. Pokušajte u jednoj ili svega nekoliko rečenica izreći ono što vam je doista važno, identificirajte bit.

M

MESURABLE (mjerljiv) - cilj treba biti mjerljiv tako da ga možete izmjeriti u nekoj jedinici, primjerice u novcu ako želite povećati prihode, u kilogramima ako želite smršavjeti, u kilometrima ako želite trčati, u komadima ili količinama ako želite nešto kupiti i sl. Mogli bismo nadodati i MININGFUL FOR YOU (značajan za tebe)- jer vi ste ti koje vaš cilj treba motivirati i on mora prvenstveno puno značiti vama.

A

ACHIEVABLE (moguće ga je dostići) – ovo je iznimno važan korak, jer ukoliko „letvicu“ postavite previsoko, nerealno, to će vas snažno demotivirati i biti uzrok frustracije, a na kraju možda i odustajanja od pokušavanja ostvarivanja cilja. Radije si postavite nekoliko rangova ciljeva: kratkoročni, srednjoročni i dugoročni; i pokušajte ih formulirati da vam budu izazov ali koji će te ostvariti a potom nošeni osjećajem zadovoljstva i uspjeha, postavite novi, još izazovniji!

U ovom koraku, pronašla sam još nekoliko varijacija u akronimu. AS IF NOW (kao da je sadašnjost)- cilj mora biti izražen u sadašnjosti kao da se već događa i ostvaruje. Nemojte postavljati ciljeve u budućnosti, uvijek ćete imati osjećaj da je ispred i izvan vas a ne u vama. Primjer: pokrećem vlastitu tvrtku, a ne pokrenut ću vlastitu tvrtku. Riječ je o postavljanju nakane. Osim toga i ALL AREAS OF YOUR LIFE (sva područja tvog života)- cilj vas treba nadahnuti i imati pozitivan utjecaj na sva područja vašeg života.

R

REALISTIC (realan)- nadovezuje sa na achievable, jer kreativnost i mašta su dobrodošle, ali ako ih ne usmjerite prema zaista ostvarivom cilju, nećete imati rezultate. Ovome bismo mogli dodati i RESPONCIBLE/ECOLOGICAL (odgovoran/ekološki)- jer bi cilj osim toga što je dobar za vas, trebao biti dobar i za okolinu u kojoj ga ostvarujete. Ne bi trebao biti u koliziji s pravnom regulativom, normana, etičkim i odgovornim ponašanjem. Razmislite koje su posljedice ostvarenja cilja za vas i okolinu? Razmislite jesu li to sve pozitivne posljedice ili ima nekih koje bi mogle biti negativne pa da ih odmah pokušate prevenirati.

T

TIMED (vremenski određen)- odredite vremenski horizont ostvarenja ciljeva i također vodite računa da to učinite što realnije. Neka i vremenski horizont bude izazovan ali ne i frustrirajuć. Imajte i plan b, ako do tog roka ne ostvarim cilj kako ću postupiti i promislite što bi sve na probijanje roka moglo utjecati. Jer ako uočite potencijalni problem prije nego je nastao, postoji mogućnost da ga prevenirate i preduhitrite!

Mogli bismo dodati i TOWARD WHAT YOU WANT (usmjeren prema onome što želiš)- izbjegavajte ciljeve koji imaju negativan predznak. Mnogi ljudi su skloni postavljati ciljeve negacijski i time sami sebi nameću imperativ koji ih sputava, umjesto inspirira. Ako nekome kažete da smije jesti sve samo ne smije jesti čokoladu, što mislite hoće li biti zadovoljan i čokoladu jednostavno izbrisati iz svojih misli? Ili će se dogoditi upravo suprotno i njegova podsvijest će se fokusirati baš na ono što je zabranjeno? Stoga, zašto cilj formulirati na način, nećemo imati stopu rasta manju od 5%, kad on može biti formuliran i pozitivno- ostvarenje rasta od 5%!

Pokušajte svoje ciljeve definirati sljedeći S.M.A.R.T. metodu, a zatim odrediti je li cilj kratkoročan (do godine dana), srednjoročan (od jedne do tri godine) ili dugoročan (više od tri godine), te područje koje obuhvaća: posao, karijeru, vlastit business, obitelj, zdravlje i sl.

Slijedeći korak je zapisati zašto vam je cilj važan. Navedite barem pet razloga zašto vam je cilj važan, jer ako se ne možete sjetiti barem pet razloga, postavite si pitanje je li vam onda zaista i važan taj cilj ili ga možda želite ostvariti zbog nečeg ili nekog drugog. Ukoliko vam to uopće nije bilo problem, nastavite s promišljanjem o prednostima tog cilja za vas, odnosno pokušajte si predočiti kako ćete se osjećati, što će te imati a sad nemate ili tko ćete postati a sad niste, onda kada ostvarite vaš cilj. Tako promišljajući o svojim ciljevima gradite unutarnju motivaciju koja će vam dati snažan poticaj za ostvarivanje vlastitih ciljeva i snagu da se hrabro suočavate s preprekama koje vam se pri tome nađu na putu!

Ivana Šimleša Vondrak

Ivana Šimleša Vondrak

Ivana Šimleša Vondrak radi u Centru za poduzetništvo Osijek kao savjetnik za poduzetnike početnike te na EU projektu A.C.T.I.V.E. Završila je Ekonomski fakultet (smjer financijski management) i Pedagoško-psihološko obrazovanje na Filozofskom fakultetu. Studira na Poslijediplomskim studiju Poduzetništvo. Radno iskustvo stečeno je kroz četverogodišnji rad u malom d.d.-u, u svim sferama računovodstvenog praćenja poslovanja, pripremanju dokumentacije za javna nadmetanja domaća i inozemna, komunikaciju s inozemnim partnerima i sl.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr