Doprinosi poljoprivrednika

Datum objave: 29.05.2020.

CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO je priredio sveobuhvatan pregled doprinosa tj. obveznih davanja državi za sve poljoprivrednike.

Prema Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19) razlikujemo:

  • Upisnik poljoprivrednika i
  • Upisnik OPG-ova

U Upisnik poljoprivrednika upisuju se fizičke osobe koja samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a nisu se obvezni upisati u Upisnik OPG-ova jer im je ekonomska veličina gospodarstva (EVPG) manja od 3.000 EUR. Ovaj oblik poljoprivrednog gospodarstva je Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) čiji nositelj se osigurava na mirovinsko osiguranje sukladno čl. 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju, na osobni zahtjev. Plaćaju doprinose 10% MIO, na osnovicu koja je za 2020.g. 3.321,96 kn- mjesečno 332,20 kn. SOPG ne može imati upisane članove.

Ekonomsku veličinu možete izračunati alatom koji se zove FADN kalkulator, a službenu potvrdu izrađuje Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

https://www.savjetodavna.hr/wp-content/uploads/2019/01/EVPG_SO2013_ver.1.9_web.xls

U Upisnik OPG-ova upisuju se fizičke osobe koje samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost te imaju EVPG (ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) i/ili ako je obveznik poreza na dohodak ili dobit po osnovu poljoprivrede.

Ako je upisan u Upisnik OPG-ova, a nije obveznik poreza na dohodak, te nema doprinose po drugoj osnovi, tada su doprinosi za 2020. godinu iznose 581,34 kn/mjesečno (10% MIO i 7,5% za zdravstveno osiguranje, na osnovicu za 2020.g. 3.321,96 kn). Ovo vrijedi i za nositelja OPG i za članove OPG.

Sukladno odredbama članka 29. stavka (3) Zakona o porezu na dohodak, poljoprivrednici koji se bave isključivo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom do 80.500 kn ukupnih godišnjih primitaka nisu dužni upisati se u Registar poreznih obveznika niti plaćati porez (ali doprinose, ako ih nemaju po drugoj osnovi, moraju svakako plaćati).

Za OPG koji je upisan u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit moguće je nekoliko opcija.

Može biti paušalni obveznik poreza na dohodak koji nije osiguran po drugoj osnovi- doprinosi 1.276,33 kn/mjesečno ( 20% MIO i 16,5% ZDO, na osnovicu- 3.496,80 kn za 2020.g.)

Može biti obveznik poreza na dohodak koji dohodak utvrđuje vođenjem poslovnih knjiga i nije osiguran po drugoj osnovi- doprinosi 1.754,96 kn/mjesečno (20% MIO i 16,5% ZDO, na osnovicu- 4.808,10 kn za 2020.g.)

OPG također može biti i obveznik poreza na dobit i to po sili zakona ako mu primici prijeđu 7,5 milijuna kuna ili vlastitom odlukom i prije toga. Tada je osnovica za doprinose za one koji nisu osigurani po drugoj osnovi poduzetnička plaća 9.616,20 kn- 20% MIO i 16,5% ZDO- doprinosi 3.509,91 kn/mjesečno

Ukoliko je nositelj OPG, a istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti.

U slučaju paušalnog obveznika poreza na dohodak tada je godišnja osnovica za obračun doprinosa paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak, odnosno na temelju podataka iz izvješća PO-SD, kojim je obvezno prijaviti primitke kao paušalni obveznik poreza na dohodak Poreznoj upravi. Pregled osnovica s obzirom na paušalne razrede i iznosi doprinosa sukladno njima dan je u tablici u nastavku. Dakle, plaća se 10% MIO doprinosa i 7,5% za zdravstveno osiguranje.

UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 10%

GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 7,5%

UKUPNA GODIŠNJA OBVEZA DOPRINOSA

od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

1.275,00

956,25

2.231,25

od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

1.725,00

1.293,75

3.018,75

od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

2.242,50

1.681,88

3.924,38

od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

3.450,00

2.587,50

6.037,50

od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

4.500,00

3.375,00

7.875,00

Porezna uprava izdaje rješenje o utvrđenim godišnjim doprinosima koje osiguranik plaća u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

U slučaju obveznika koji dohodak ili dobit utvrđuje vođenjem knjiga a osiguran je po drugoj osnovi tada je osnovica ono što ste stvarno ostvarili tijekom godine, godišnji dohodak ili dobitak, sukladno godišnjoj poreznoj prijavi. Dakle, nemate obvezu plaćati doprinose mjesečno, nego ih plaćate na godišnjoj razini. Pri tome maksimalna osnovica je 68.187,60 kn za 2020. godinu i plaćate na nju 10% za doprinose za mirovinsko osiguranje i 7,5% za zdravstveno osiguranje. To za 2020. godinu znači maksimalne godišnje doprinose u iznosu 11.932,83 kn i u slučaju da vam dohodak na kraju godine bude viši od 68.187,60 kn. Ono što je bitno naglasiti je da se i ti godišnji doprinosi s osnova obavljanja druge djelatnosti plaćaju danom podnošenja godišnje porezne prijave, kao i porez i prirez.

Ivana Šimleša Vondrak

Ivana Šimleša Vondrak

Ivana Šimleša Vondrak radi u Centru za poduzetništvo Osijek kao savjetnik za poduzetnike početnike te na EU projektu A.C.T.I.V.E. Završila je Ekonomski fakultet (smjer financijski management) i Pedagoško-psihološko obrazovanje na Filozofskom fakultetu. Studira na Poslijediplomskim studiju Poduzetništvo. Radno iskustvo stečeno je kroz četverogodišnji rad u malom d.d.-u, u svim sferama računovodstvenog praćenja poslovanja, pripremanju dokumentacije za javna nadmetanja domaća i inozemna, komunikaciju s inozemnim partnerima i sl.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr