Članovi obitelji mogu vam pomagati u obavljanju obrta, ali....

Datum objave: 22.07.2015.

Obrtnici si vrlo često postavljaju pitanje, mogu li im i pod kojim uvjetima članovi obitelji pomagati u obavljanju djelatnosti. Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/2013), članku 30, članovi obiteljskog kućanstva, mogu pomagati obrtniku u obavljanju djelatnosti obrta bez zasnivanja radnog odnosa i bez prisutnosti vlasnika obrta. Članovima obiteljskog kućanstva smatraju se bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji žive zajedno, ostvaruju prihode i troše ih zajedno.

Ako se radi o obavljanju vezanog obrta, član obiteljskog kućanstva koji pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.

Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti slobodnog obrta, članovi obiteljskog kućanstva mogu pomagati obrtniku, bez njegove prisutnosti i bez obzira na stručnu osposobljenost ili stručnu spremu. Znači, član obiteljskog kućanstva može pomagati obrtniku u njegovoj odsutnosti, ali samo povremeno kao ispomoć, nikako da njegov rad ima karakter trajnog obavljanja djelatnosti obrta. Navedeno je potvrđeno mišljenjem Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske obrtničke komore i Inspektorata rada.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr