Projekt OSA- Obrazovanjem do Samoinicijative

Datum objave: 04.06.2018.

Ponosni smo što Vas možemo informirati da je 14.05.2018. godine odobren projekt OSA- Obrazovanjem do Samoinicijative, koji su Ekonomski fakultet u Osijeku kao nositelj, te Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, PRONI centar za socijalno podučavanje i Centar za poduzetništvo kao partneri prijavili na natječaj Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III.

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU

Nositelj:

Ekonomski fakultet u Osijeku

Partneri:

  • Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
  • PRONI centar za socijalno podučavanje
  • Centar za poduzetništvo

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Početak provedbe projekta : 14.05.2018.

Završetak projekta: 14.11.2019.

Ukupna vrijednost projekta: 999.397,90 HRK

EU sufinanciranje: 100%

 

OSA- Obrazovanjem do Samoinicijative financiran je kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, a nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Opći cilj projekta je poticanje doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2015. – 2020. integracijom skupina u nepovoljnom položaju u društvo i tržište rada, umrežavanjem dionika iz javnog, privatnog, obrazovnog i znanstvenoistraživačkog sektora te razvojem i uspostavljanjem inovativnih oblika razvoja ljudskih potencijala.

Specifični cilj je razvoj i unaprjeđenje kompetencija osoba u nepovoljnom položaju – mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba i dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u pogledu vještina (know-how), znanja (know-that) i razumijevanja (know-why) u području prijave i provedbe projekata i poduzetništva s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i/ili samozapošljavanja.

Ciljne skupine ovog projekta su mlade visokoobrazovane nezaposlene osobe i dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe u Osječko-baranjskoj županiji.

Ekonomski fakultet u Osijeku će kao nositelj osigurati provedbu programa cjeloživotnog obrazovanja "Voditelj EU projekta" te će osigurati voditelja projekta i koordinatora edukacija (novo zapošljavanje). Sveučilište će kao partner provoditi informiranje, promociju programa cjeloživotnog obrazovanja i aktivnosti osnaživanja i motivacije ciljne skupine. CZP i PRONI centar su odabrani kao partneri jer posjeduju iskustvo rada s ciljnim skupinama, organizacijama civilnog društva i vladajućim strukturama koristeći cjeloviti razvojni pristup u područjima obrazovanja i razvoja politika u području obrazovanja i zapošljavanja. Provoditi će edukacije iz područja mekih vještina, samozapošljavanja i održivog razvoja te mentoriranje ciljne skupine u prijavi projekata, a CZP će osigurati i koordinatora za provedbu projekta.

Dugogodišnje iskustvo rada nositelja i partnera s ciljanom skupinom u projektu kao i umreženost kroz Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Osječko-baranjske županije (LPZ) i predstavljanje svih polaznika edukacija članovima LPZ-a Dizajn i svim ostalim dionicima značajnim u području obrazovanja i zapošljavanja izdavanjem promotivne publikacije

u svrhu promocije sudionika u projektu te njihovih postignuća, zasigurno će doprinijeti bržem

uključivanju i povezivanju sudionika u druge projekte i inicijative koji mogu rezultirati njihovim (samo) zapošljavanjem.

Aktivnosti predviđene projektom:

1. Informiranje i selekcija kandidata za sudjelovanje u programu osposobljavanja za voditelja EU projekata;

2. Provedba programa osposobljavanja za voditelja EU projekata;

3. Rad na projektnim zadacima – umrežavanje i mentoriranje timova koji će raditi na razradi i prijavi projekata prema potrebama lokalne zajednice i gospodarstva;

4. Osnaživanje i motiviranje ciljne skupine: 4.1. Mala škola životnih vještina, 4.2. Proaktivan pristup tržištu rada, 4.3. Cjeloživotno obrazovanje, 4.4. Inovativno poduzetništvo;

5. Poduzetnički kamp - provedba programa edukacije o poduzetništvu, socijalnim vještinama i održivom razvoju;

6. Konferencija "Poduzetništvo + Inovativnost = Konkurentnost"

7. Promidžba i vidljivost;

8. Upravljanje projektom;

9. Evaluacija projekta

Milan Peterka

Milan Peterka

Milan Peterka, univer.spec.oec (sveučilišni specijalist poduzetništva) zaposlen je na radnom mjestu Voditelja projektnih aktivnosti u Centru za poduzetništvo Osijek. Ima trogodišnje iskustvo u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU iz IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska –Srbija i IPA IV programa Razvoj ljudskih potencijala. Trenutno radi na provedbi dva EU projekta .

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr