PROJEKT ARIJA

Datum objave: 27.06.2020.


Centar za poduzetništvo kao poduzetnička potporna institucija započeo je s provedbom novog projekta:

A R I J A – Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja kroz pružanje visokokvalitetnih poslovnih usluga

KK.03.1.2.12.0046


Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program Konkurentnost i kohezija

2014.-2020.

Nositelj: Centar za poduzetništvo, J. J. Strossmayera 341, 31 000 Osijek

Svrha projekta:

Osiguravanje potpore novim poduzećima te olakšavanje poslovanja postojećih poduzeća kroz razvoj novih i unapređenje postojećih usluga stručne i savjetodavne podrške čime se smanjuje asimetrija informacija i olakšava pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Glavne aktivnosti i očekivani rezultati:

1. Informiranje MSP-ova na području djelovanja Centra za poduzetništvo
• Olakšan pristup informacijama o poslovnim znanjima i vještinama ključnim za rast i razvoj
• Ostvarena destigmatizacija i promocija poduzetništva
• Povećan broj novoosnovanih poduzeća pokrenutih prilikama
• Olakšano poslovanje aktivnim poduzećima

2. Nadogradnja postojeće web stranice
• Ojačani kapaciteti Centra za poduzetništvo kao PPI-ja kroz razvoj nove i unapređenje postojeće visokokvalitetne poslovne usluge namijenjene poduzetnicima

3. Povezivanje subjekata na području djelovanja Centra za poduzetništvo
• Poboljšana suradnja poduzetnika i ostalih relevantnih dionika u društvu kroz održavanje okruglih stolova

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2020.-01.10.2021.

Teritorijalni obuhvat aktivnosti: Grad Osijek, Osječko- baranjska županija, Istočna Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 497.881,94

Sufinanciranje EU (HRK): 301.961,50

Sufinanciranje Ureda za udruge RH (HRK): 35.228,85

Kontakt za više informacija:

CENTAR ZA PODUUZETNIŠTVO

J.J. Strossmayera 341, 31000 Osijek

+385 31 283 970

info@czposijek.hr


* http://www.strukturnifondovi.hr

-

-

Kratak opis autora teksta.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr