D.O.N.A.U.

Datum objave: 06.05.2019.


Centar za poduzetništvo kao nositelj, te Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o., Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek kao partneri, 26.03.2019. godine započeli su s provedbom novog projekta:

D.O.N.A.U. – Dalj, Osijek, Našice aktivacijom do uspjeha

UP.01.3.1.01.0059


Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

2014.-2020.

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Broj poziva: UP.01.3.1.01

Nositelj: Centar za poduzetništvo, J. J. Strossmayera 341, 31 000 Osijek

Partneri:

 • Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.
 • Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek

Opis projekta:

Projektom D.O.N.A.U. će se osigurati implementacija SRLJP OBŽ kroz rad s dugotrajno nezaposlenim osobama i njihovim usmjeravanjem u održivu poljoprivredu zasnovanu na inovativnom pristupu i uzgoju na malim parcelama. Aktivnostima motiviranja, edukacije i praćenja u pokretanju poslovanja kroz rad Info točke, ranjivim skupinama pružiti će se prilagođene usluge osnaživanja i osposobljavanja s ciljem zapošljavanja. U projekt će biti uključeni i učenici srednjih škola poljoprivrednog smjera koji će se upoznati s poduzetništvom i potaknuti na pokretanje posla nakon završenog obrazovanja.

Aktivnosti:

 • Intervencija na tržištu rada - Motiviranje i osnaživanje ciljne skupine

Prije svakog ciklusa edukacija za nezaposlene, inovativni pristup očituje se kroz angažman psihologa, koji će raditi s ciljanom skupinom kao prvu aktivnost u projektu, prije sudjelovanja u aktivnosti osposobljavanja, kako bi se osiguralo samoosnaživanje, osvještavanje vlastitih vrijednosti i potencijala i motivacija.

 • Intervencija na tržištu rada - Prilagođeni programi osposobljavanja korisnika

Obuhvaća edukacije o pokretanju poslovanja (5 dana), o operativnom funkcioniranju OPG-ova (5 dana) i ekološkoj poljoprivredi (2 dana) za nezaposlene; te edukaciju o poduzetništvu za učenike srednjih škola poljoprivrednog smjera (5 dana), sve na tri lokacije Osijek, Dalj i Erdut u dva ciklusa.

 • Intervencije na tržištu rada - Info točke za (samo)zapošljavanje

Tri Info točke su planirane, po jedna u Osijeku, Dalju i Našicama za nezaposlene pripadnike ciljne skupine, kao bi im se osigurala pomoć u pokretanju poduzetničkih poduhvata i za pomoć učenicima u razvoju poslovnih planova.

 • Predstavljanje primjera najbolje prakse

Planirana su četiri studijska posjeta tijekom trajanja projekta primjera dobre prakse (Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) kojemu će se sudionici upoznati s poznatim i primjenjivim primjerima održivog uzgoja na malim parcelama, na kojem će sudjelovati timovi učenika i njihov nastavnik te korisnici koji pokrenu ili imaju namjeru pokrenuti posao nakon završenih edukacija te članovi projektnog tima. Na taj način ciljnu skupinu usmjeriti će se u održivu poljoprivredu zasnovanu na inovativnom pristupu i uzgoju na malim parcelama.

 • Završna konferencija projekta

Predstavljanje rezultata projekta i povezivanje korisnika s ostalim dionicima.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Doprinijeti učinkovitoj provedbi strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije umrežavanjem ključnih dionika i integriranom pristupu ciljnoj skupini s obzirom na regionalne i lokalne specifičnosti tržišta rada.

U svakom ciklusu edukacija sudjelovati će najmanje 8 pripadnika ciljne skupine- nezaposleni pripadnici ranjivih skupina – po pojedinom mjestu (Osijek, Našice i Dalj), a edukacije će se izvoditi u 2 ciklusa te će biti uključeno ukupno 48 osoba.

Učenici će biti uključeni u aktivnosti edukacija o osnovama poduzetništva koje će se raditi u

srednjim školama poljoprivrednog smjera u Našicama, Dalju i Osijeku. Educirat će se 90 učenika.

Vrijednost projekta: 839.848,29 HRK

 • EU sredstva 85% - 713.871,05 HRK
 • RH 15% - 125.977,24 HRK

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci, od 26.03.2019. do 26.09.2020.

Kontakt osobe za više informacija:

 • Centar za poduzetništvo, Ivana Šimleša-Vondrak, +385 31 283 820, info@czposijek.hr
 • PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o., Jelena Eklemović, +385 31 590 296, porc@opcina-erdut.hr
 • Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice – CLIP Našice, Emilija Malovčak, +385 91 940 8274, clip.nasice@gmail.com

* http://www.strukturnifondovi.hr

-

-

Kratak opis autora teksta.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr