Što je klub za zapošljavanje? Kako postati član? Koje su koristi od sudjelovanja u klubu?

Datum objave: 24.08.2015.

U klubu za zapošljavanje kroz intezivan grupni i individualni rad korisnici će savladati neophodne „meke“ vještine i znanja kroz kontinuirano obrazovanje, mentoriranje i podršku. Kroz navedeno, osnaživat će se i zauzimat proaktivni nastup prilikom traženja posla, socijalno se reintegrirati, a tim povećavati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Odgovore na najčešća pitanja o klubu za zapošljavanje možete pronaći u nastavku.

Što je Klub za zapošljavanje?

Klub za zapošljavanje je mjesto gdje će korisnici kroz kontinuirano obrazovanje, mentoriranje i podršku povećati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada, a samim time lakše pronaći posao.

Osnovni cilj Kluba je pomoći i olakšati svakom svom korisniku pronalazak posla na što brži i učinkovitiji način te poslati pozitivnu poruka da zajedničkim snagama to možemo i ostvariti.

Tko vodi Klub za zapošljavanje?

Klub vodi voditelj kluba, stručne osoba posebno osposobljena za ovaj posao.

Kako Klub funkcionira?

Klub za zapošljavanje funkcionira kroz tri razine:

 • radionice za stjecanje vještina potrebnih za traženje posla (Radionica samoprocjene, samoprezentacije, povećanje samopouzdanja i komunikacijske vještine)
 • grupa za podršku
 • informativni kutak

U sklopu projekta bit će održano 12 ciklusa Kluba za zapošljavanje, a temelj rada će biti kontinuirano i pomno praćenje sudionika.

Šta vi možete dobiti od Kluba?

Možete povećati svoje šanse za dobivanje posla!!

Kroz grupni i individualni rad, interaktivne radionice, savjetovanje, motiviranje, mentoriranje i podršku, znanja i vještine koje stječete jačaju Vaše kompetencije i povećavaju zapošljivost za aktivno i produktivno traženje posla.

Kako izgleda rad u Klubu?

Jedan ciklus u trajanju od 3 tjedna obuhvaća interaktivne radionice u trajanju od 4 sata po danu, 4 dana u tjednu. Kroz radionice, uz stručnu pomoć savjetnika, steći ćete znanja i vještine relevantne za traženje posla, koje će dodatno utjecati na Vaše samopouzdanje i motivaciju te Vas dovesti do ostvarenja krajnjeg cilja – zaposlenja.

Cilj obuke je razvijanje vještina samoprocjene i samoprezentacije, povećanje samopuzdanja te poboljšanje komunkacijskih vještina. Dodatno, svaki sudionik će kroz radionice naučiti pravilno napisati životopis i zamolbe za posao te kako se predstaviti poslodavcima.

Za sve članove koji ne pronađu posao tijekom tog perioda, osigurano je savjetovanje i podrška do završetka projekta.

Koje druge koristi mogu imati od članstva u Klubu?

Članovima Kluba se besplatno osiguravaju svi potrebni resursi za proces traženja zaposlenja, a neki od njih su:

 • Korištenje računala i interneta
 • Pristup oglasima objavljenim u dnevnim novinama i na internetskim stranicama
 • Korištenje telefona za potrebe kontaktiranja poslodavaca
 • Obuka za traženja posla
 • Savjetodavne usluge zaposlenih u Klubu
 • Edukativni materijal i publikacije
 • Mogućnost susreta sa poslodavcima – umrežavanje i razmjena korisnih informacija
 • Informacije o svim aktivnim mjerama koje

Tko sve može biti član Kluba za traženje posla?

Mlade osobe (15-24) sa završenom osnovnom školom i srednjim strukovnim obrazovanjem te rehabilitirani ovisnici.

Ukoliko postoji više zainteresiranih nego što Klub u tom trenutku može primiti, formira se lista čekanja te se kandidati naknadno obavještavaju o slobodnim terminima. Shodno tome, svi zainteresirani će dobiti mogućnost da postanu članovi.

Koje su moje obaveze prema Klubu za traženje posla?

Vaše obaveze su da potpišete Sporazum kojim se obavezujete da ćete dolaziti 4 dana tjedno po 4 sata u Klub, i to u trajanju od 3 tjedna, zatim da poštujete pravila Kluba, kao i prava i obaveze

drugih članova Kluba.

Kakve su mi šanse da pronađem posao?

Dosadašnje iskustvo pokazuje da do 40%

članova Kluba pronađe posao. Učlanjenjem u Klub i Vi sigurno možete biti jedan od njih.

Kako postati član kluba?

Prijaviti se možete na:

Klub za zapošljavanje - „It works”

Adresa: Sunčana 18

31000 Osijek

Voditelji Kluba:

Dunja Belaj

E-mail: klubitworks@gmail.com

Ana Ćurić

Tel: +385 97 788 1526

E-mail: klubitworks@gmail.com

Facebook stranici projekta:

Za više informacija:

Nositelj projekta:

Udruga za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost“

Europska Avenija 8/I

HR-31 000 Osijek

Telefon: +385 31 271 471

Telefaks: +385 31 271 471

E-pošta: info@ne-ovisnost.hr

Web-stranica: www.ne-ovisnost.hr

Ugovorno tijelo:

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Petračićeva 4, 10 000 Zagreb

E-pošta: cesdfc@hzz.hr

Web-stranica: http://www.hzz.hr/dfc

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr