O projektu: „It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“

Datum objave: 01.02.2015.

Projekt „It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“ fInanciran je kroz natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II. u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., a ugovorno tijelo je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Opći cilj projekta je poticanje rasta zaposlenosti kroz pripremu i provedbu aktivnosti Kluba za zapošljavanje mladih s osnovnom školom i strukovnim obrazovanjem te rehabilitiranih ovisnika, dok je specifičan cilj projekta stvaranje preduvjeta za kontinuiranu pomoć u razvoju karijere i traženja posla za mlade s osnovnim i strukovnim obrazovanjem i rehabilitirane ovisnike, a sve skupa s ciljem kako bi se osnažili, motivirali, mentorirali i družili.

Ciljne skupine ovog projekta su rehabilitirani ovisnici i mladi(15-24) s završenom osnovnom školom i srednjim strukovnim obrazovanjem.

Nositelj: Udruga za borbu protiv ovisnosti “Ne-ovisnost”

O projektu: na temelju iskustva s područja rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika nositelj projekta je prepoznao što je neophodno kako bi se rehabilitirani ovisnici uključili u normalne tijekove života. Primjenjujući to iskustvo zajedno s implementacijom metodologije klubova za zapošljavanje u ovom projektu, ciljane skupine će savladati neophodne „meke“ vještine i znanja kroz kontinuirano obrazovanje, mentoriranje i podršku.

Kroz navedeno, osnaživat će se i zauzimat proaktivni nastup prilikom traženja posla, socijalno se reintegrirati, a tim povećavati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada. Članovima Kluba se besplatno osiguravaju svi potrebni resursi za proces traženja zaposlenja, a neki od njih su: korištenje računala i interneta, pristup oglasima objavljenim u dnevnim novinama I na internetskim stranicama, korištenje telefona za potrebe kontaktiranja poslodavaca, obuka za traženja posla, savjetodavne usluge zaposlenih u Klubu, edukativni materijal i publikacije, mogućnost susreta sa poslodavcima – umrežavanje I razmjena korisnih informacija, informacije o svim aktivnim mjerama koje provodi HZZ i preporuka voditelja kluba.

U sklopu projekta biti će održano 12 ciklusa Kluba za zapošljavanje, dok svaki ciklus traje 3 tjedna. Kako bi se ciljanim skupinama dala najbolja moguća veza s poslodavcima i njihova vizija procesa zapošljavanja, izabran je Centar za poduzetništvo kao partner u projektu.

Aktivnosti projekta:

  • Upravljanje projektom
  • Osnivanje Kluba za zapošljavanje „Ne-ovisnost“
  • Opremanje Kluba za zapošljavanje „Ne-ovisnost“
  • Promotivna kampanja
  • Edukativne aktivnosti
  • Povezivanje i umrežavanje poslodavaca sa ciljnom skupinom
  • Evaluacija projektnih aktivnosti

Milan Peterka

Milan Peterka

-

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr