Marković Tihana

Datum objave: 02.05.2012.

Tihana Marković radi u Centru za poduzetništvo kao koordinator projektnih aktivnosti na projektu „Jačanje položaja žena na tržištu rada“ Elektrotehničkog fakulteta Osijek i projektu A.C.T.I.V.E.- Activity and Creativity Through Ideas and Ventures Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Projektom „Obrazovanje i umrežavanje- prilika za zapošljavanje“ Centra za poduzetništvo Osijek i RRA, osposobljena je za pisanje i upravljanje projektnim ciklusom za EU predpristupne fondove čime se nastavlja baviti radeći kao koordinator projektnih aktivnosti na projektima SUNICOP i IDEM Pravnog fakulteta u Osijeku, potom u Agenciji za obnovu osječke Tvrđe gdje prikuplja, sistematizira i obrađuje podatke vezane uz pripremu i provedbu projekata.

Glazbom se bavi od najranijeg djetinjstva, prvo kao član Dječjeg zbora „Osječki Zumbići“ a potom i član Vokalnog ansambla „Brevis“ u kojem djeluje i danas, nakon 25 godina.

-

-

Kratak opis autora teksta.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr