Reference Centra za poduzetništvo, Osijek

Reference

Prijava i provedba projekata

 1. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - Projekt A.C.T.I.V.E. Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment, nositelj Ekonomski fakultet u Osijeku, Centar za poduzetništvo izradio projektnu prijavu i provodio upravljanje projektom

 1. Europski socijalni fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, Projekt „Jačanje položaja žena na tržištu rada“, nositelj Elektrotehnički fakultet u Osijeku, pomoć u prijavi projekta i upravljanju projektom

 1. IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija, Projekt Tradicija za budućnost, nositelj projekta, provedba projekta

 1. IPA IV - Lokalna partnerstva za zapošljavanje, Projekt Obrazovanje i umrežavanje za zapošljavanje, projektna prijava i provedba projekta

 1. IPA prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska, Projekt GPS, partner u projektu, provedba projekta

 1. Program MED 2013. – 2015., Projekt CO-EFFICIENT, partner, provedba projekta
 2. Program South East Europe, projekt APP4INO, partneri, provedba projekta
 3. Europski socijalni fond, Operativni program Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Lokalne inicijative za zapošljavanje, faza II, Projekt „It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“ – projektni partner, pomoć u prijavi projektnog prijedloga i upravljanje projektom
 4. Europski socijalni fond, Obrazovanje za poduzetništvo i obrt, Projekt „KREATIVNA AKADEMIJA“, nositelj projekta, izrada projektne prijave i provedba projekta

 1. Ministarstvo socijalne politike i mladih, projekt „Korak više“ – nositelj projekta, izrada projektne prijave, provedba projektnih aktivnosti

 1. Europski socijalni fond, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. , „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, Projekt unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječko, riječkog i splitskog sveučilišta „IURISPRUDENTIA“ – administracija projekta

 1. Sveučilište J. J. Strossmayera, Građevinski fakultet u Osijeku – mentoriranje pri pisanju i administraciji projekta za HKO u sektoru građevinarstva

 1. Meggle Hrvatska d.o.o., mentoriranje u prijavi projekta

 1. Grad Osijek, Izrada smjernica za razvoje eko-industrijske zone Nemetin i razvoj zelenog poduzetništva u Osijeku

 1. IPA Regionalna konkurentnost, Potpora učinkovitoj provedbi sheme bespovratnih sredstava, Grad Osijek, „Adrenalinski park“, izrada projektne dokumentacije

 1. Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici, Fond Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, Udruga žena Izvor, pomoć pri pisanju projekta "Nada i vjera"

 1. OPG Varga Zoltan, Izrada poslovnog plana te podnošenje projektne prijave na mjeru ruralnog razvoja podmjera 6.3., Operacija 6.3.1. razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

 1. OPG Kulešević Miroslav, Izrada poslovnog plana za prijavu na mjere ruralnog razvoja MO4, Podmjera 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva

 1. PO Černik, vl. Černik Ivica, Izrada poslovnog plana za prijavu na mjere ruralnog razvoja MO6, Podmjera 6.3. Operacija 6.3.1. razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

 1. Poduka, zadruga za poduku i savjetovanje u poduzetništvu, Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2013. – Obrazovanje za poduzetništvo

 1. Studio Ivana, Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2014.

 1. Helion grupa d.o.o., Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2014.

 1. Lotusmedia d.o.o., Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2014.

 1. Mako d.o.o., Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2015, Programsko područje Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije, Izrada projektnog prijedloga za natječaj za bespovratna sredstva Osječko-baranjske županije i grada Osijeka

 1. Nirosta d.o.o., Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2015, Programsko područje Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

 1. Mirakul d.o.o., Izrada projektnog prijedloga za Poduzetnički impuls 2015. - Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

 1. Ordinacija dentalne medicine Etelka Komar, Izrada projektnog prijedloga za Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini, Ministarstvo zdravlja

 1. Ordinacija dentalne medicine Marija Djaković – Kovačević, Izrada projektnog prijedloga za Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini, Ministarstvo zdravlja

 1. Ordinacija dentalne medicine Dijana Tomičić, Izrada projektnog prijedloga za Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini, Ministarstvo zdravlja

 1. Ordinacija dentalne medicine Anastazija Aščić – Tokić, Izrada projektnog prijedloga za Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini, Ministarstvo zdravlja

 1. Eurco d.d., mentoriranje pri prijavi na javni poziv za iskazivanje projektnih prijedloga za Europski regionalni fond za regionalni razvoj 2013.-2020.

 1. Općina Jagodnjak, mentoriranje za sekundarnu nabavu u okviru projekta Coolin

 1. Toka-promet d.o.o, hotel Dunav, Ilok, ''Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela'', izrada projektnog prijedloga i studije izvodljivosti

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr