O nama

Ukratko o Centru

Centar za poduzetništvo, Osijek osnovan je u ožujku 1997. godine kao neprofitna udruga građana, čiji su osnivači profesori sa Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i poduzetnici s područja Osječko-baranjske županije. Osnovne aktivnosti Centra organizirane su u dva odjela: Odjel poduzetničke podrške i Odjel za EU projekte i međunarodnu suradnju u kojima radi 7 stručnjaka.

Unutar Odjela poduzetničke podrške provode se sljedeće aktivnosti: izrada poslovnih planova, studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi te informiranje, savjetovanje, edukacija, mentoriranje i umrežavanje poduzetnika kao i svih koji žele poduzetno promišljati i djelovati.

Unutar Odjela za EU projekte i međunarodnu suradnju provodi se razrada projektnih ideja, prijava i provedba EU projekata kao i pomoć u prijavi i provedbi projekata za različite subjekte, a s ciljem jačanja i unapređenja lokalnog i regionalnog razvoja.

Kvaliteta provedbe navedenih aktivnosti ogleda se kroz višegodišnje reference, iskustvo u pojedinom području te integritet i stručnost zaposlenika. Centar za poduzetništvo udruga je koja se razvija na uvjerenju da su znanje, kvaliteta i pozitivan stav nužni preduvjeti uspješnog poslovanja kako nas samih, tako naših korisnika, klijenata, partnera te cjelokupnog okruženja. U tom smislu, klijenti Centra su brojni poduzetnici, javna poduzeća, gradovi i općine, visokoobrazovne i znanstvene institucije i nevladine organizacije. Korisnici usluga Centra su različite ciljne skupine; žene poduzetnice, djeca i mladi, poduzetnici, nezaposlene osobe te brojni dionici koji su važni za razvoj poduzetništva i poduzetničkih vještina ciljnih skupina.

MISIJA

Poslovnim savjetovanjem, informiranjem, edukacijama i umrežavanjem različitih dionika kontinuirano poticati ljude na razvoj te ih nastojati približiti poduzetništvu kao načinu života u koji se isplati ulagati.

VIZIJA

Naša je vizija biti generator razvoja poduzetništva, odnosno središnje mjesto na kojemu će poduzetnici moći dobiti cjelovitu podršku za razvoj svog poslovanja.

Ciljevi:

 • poticanja, razvijanja i promoviranja poduzetničkog ponašanja u malim, srednjim i velikim poduzećima,
 • osnaživanja, informiranja i osposobljavanja za poduzetničko djelovanje,
 • promocija poduzetništva,
 • poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva,
 • promicanje i unapređivanje poduzetništva i poduzetničke kulture učenika, studenata i mladih,
 • podupiranje rasta i razvoja poduzetnika početnika,
 • jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih i ostalih usluga
 • potpora nezaposlenim osobama pri samozapošljavanju,
 • poticanje na cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje,
 • promicanja poduzetničkog načina razmišljanja i djelovanja u civilnom sektoru,
 • uspostavljanja partnerstva za izgradnju infrastrukture za razvoj civilnog društva u RH,
 • poticanja proaktivnosti, kreativnosti i volonterizma kod mladih,
 • jačanja svijesti o društveno odgovornom poslovanju,
 • poticanje i realizacija partnerstava i međunarodne suradnje.

Nadam se kako ćete i vi postati dio naše poduzetničke priče.

Newsletter

Upiši se i prvi saznaj novosti Centra za poduzetništvo

Partneri

Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

www.ravidra.hr

Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

www.cepor.hr

Ekonomski fakultet u Osijeku

www.efos.unios.hr

Elektrotehnički fakultet Osijek

www.etfos.unios.hr

Grad Osijek

www.osijek.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

www.hamaginvest.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

www.hbor.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

www.hzz.hr

Ministarstvo poduzetništva i obrta

www.minpo.hr

Osječko - baranjska županija

www.obz.hr

Poduzetnički centar Pakrac

www.pc-pakrac.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

www.inkubator.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

www.porc.opcina-erdut.hr

Poslijediplomski studij poduzetništvo

www.psp.efos.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

www.slavonija.hr

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr